อุปกรณ์ส่งกิ่งไม้ ตามกฎหมาย

[ล่าสุด 2564] อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับส่งวัสดุสิ่งของขึ้นหรือลงจากที่สูง ตามกฎหมายความปลอดภัย ที่นายจ้างจำเป็นต้องจัดหาเพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุสิ่งของกระเด็นหรือตกหล่น

  1. เชือกส่งกิ่งไม้

  2. ตะขอเกี่ยว

  3. อุปกรณ์สร้างแรงเสียดทาน

ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ การส่งวัสดุสิ่งของขึ้นหรือลงจากที่สูง ที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

เชือกส่งกิ่งไม้ Rigging Rope

ใช้ผูกกิ่งไม้ก่อนตัดกิ่ง เพื่อควบคุมกิ่งลงจากที่สูง อาจใช้เป็นเชือกใยยักษ์ หรือ เชือกโพลีเอสเตอร์ หากใช้ร่วมกับอุปกรณ์สร้างแรงเสียดทานอื่นๆ คลิกดู เชือกส่งกิ่งไม้

ตะขอเกี่ยว (คาราไบเนอร์) Carabiner

ใช้ร่วมกับ เชือกส่งกิ่งไม้ ใช้วัสดุเป็นเหล็ก และเป็นคาราไบเนอร์แบบล็อคอัตโนมัติ นิยมใช้เป็นรูปทรงโอ หรือ ทรงลูกแพร์ โดยมากแล้วต้องรับแรงได้ที่ 23 kN หรือ 2,300 กิโลกรัม คลิกดู คาราไบเนอร์

อุปกรณ์สร้างแรงเสียดทาน Rigging Gear

มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ เช่น รอก ท่อส่งกิ่งไม้ เชือกแบน แผ่นกระจายน้ำหนัก คลิกดู ชุดส่งกิ่งไม้