อุปกรณ์ติดตั้งเชือกบนต้นไม้ ถุงถ่วง เชือกโยน สายพาดกิ่งไม้

เชือกโยน ถุงถ่วงน้ำหนัก สำหรับโยนเชือกหลัก เพื่อติดตั้งบนต้นไม้ มีทั้งแบบประหยัดและแบบมาตรฐานสูง

Throw Weight - Throw Line - Friction Saver