อุปกรณ์ส่งกิ่งไม้ลงพื้น Rigging Equipment

✓คุณภาพสูง  ✓ของแท้  ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย  ✓หน้าร้าน  ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

การตัดไม้จากบนต้นไม้ในบางครั้ง ไม่สามารถตัดแล้วปล่อยให้กิ่งไม้ตกลงมาได้โดยตรง เพราะอาจจะมีสิ่งของอยู่ด้านล่าง จึงทำให้ต้องใช้เทคนิคการส่งกิ่งไม้ลงด้วยเชือก โดยผูกเชือกไว้กับกิ่งไม้ก่อนตัดไม้ โดยอุปกรณ์หลักๆ ประกอบด้วย เชือกรับแรงดึงสูง อาจมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเช่น รอก พอร์ทส่งกิ่งไม้ หรือ เชือกแบน

ห่วงเซฟตี้รับแรงสูง อุปกรณ์เชื่อมต่อ

รอกส่งกิ่งไม้ รอกส่งของหนัก

เชือกส่งกิ่งไม้ เชือกแบน สลิงแบน

อุปกรณ์ส่งกิ่งไม้ลงพื้น