เชือกปีนต้นไม้ เชือกโรยตัว เชือกส่งของ พูสิก เชือกแบน

เชือกปีนต้นไม้ ตัดขายเป็นเมตร

เชือกปีนต้นไม้ 11 มิล รุ่นถูก

เชือกปีนต้นไม้ 11.8 มิล

เชือกปีนต้นไม้ เย็บห่วงที่ปลาย

เชือกริกกิ้ง เชือกส่งของหนัก Rigging Rope สลิงยกของ เชือกแบน

เชือกพูสิก เชือกคอร์ด เชือกมัดพรูสิก พูสิกวีที

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)