เชือก เชือกโรยตัว เชือกปีนต้นไม้ เชือกส่งของหนัก พูสิก เชือกแบน เชือกเซฟตี้ แลนยาร์ด

แลนยาร์ดปรับระยะการทำงาน ล็อคตำแหน่ง และกันตก

เชือกปีนต้นไม้ เคลื่อนที่บนต้นไม้ ระหว่างกิ่งไม้

เชือกปีนต้นไม้ ตัดตามความยาวที่ต้องการ

ช่างตัด จำหน่าย อุปกรณ์ตัดไม้ อุปกรณ์เซฟตี้ปีนต้นไม้ คุณภาพดี ดูรายการสินค้าทั้งหมดทางเว็บไซต์ www.cutter1995.com สั่งซื้อทางไลน์ คลิกที่นี่ สายด่วนโทร 0961244985

เชือกริกกิ้ง เชือกส่งของหนัก Rigging Rope สลิงยกของ เชือกแบน

เชือกพูสิก เชือกคอร์ด เชือกมัดพรูสิก พูสิกวีที

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง