เชือก เชือกโรยตัว เชือกปีนต้นไม้ เชือกส่งของหนัก เชือกพูสิก เชือกแบน

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

เชือกปีนต้นไม้ เชือกโรยตัว

เชือกริกกิ้ง เชือกส่งของหนัก Rigging Rope สลิงยกของ เชือกแบน

เชือกพูสิก เชือกคอร์ด เชือกมัดพรูสิก

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)

อุปกรณ์อื่นๆ