เชือกปีนต้นไม้ 11.7mm yale bluemoon

✓คุณภาพสูง  ✓ของแท้  ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย  ✓หน้าร้าน  ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

11.7mm (15/32") • 24-strand • 6,500 lb ABS • 1.4% elongation at 10% ABS • 6 lb per 100' • spliceable


Yale's Blue Moon is a popular climbing rope that offers a slightly larger grip than other 11mm lines. At 11.7mm, it is slightly thicker than other 7/16" rope such as Yale's Blaze. Great for climbers who want to use climbing hardware that requires a smaller-diameter line, but who prefer a slightly larger grip. BlueMoon is light yet durable, has good hand and knotability, and runs well in hardware. The double-braid construction and tight cover of BlueMoon works well through mechanical devices.


Yale makes Blue Moon with a 24-strand "Tite-Braid" cover that reduces cover milking. The braided filament polyester core keeps the rope firm and flexible even after extensive work use.


This popular rope is known by many other names in other colors.


Competition grade

Smooth cover for mechanical ascension

Low stretch

Unique size

Light weight

Made in the USA

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)  

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง