บีไลน์ พูสิกปีนต้นไม้ ทนความร้อน Yale Beeline

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

บีไลน์ - เชือกทนความร้อน ทนการเสียดสี จับได้สะดวก

Bee-Line is the first rope designed to wick the heat of friction away from a knot. The “Power of Aramid” is brought to bear in this roes structure. Technora Aramid fibre has heat resistance through 800 degrees F and excellent cut resistance.

In use kinetic energy caused by rappelling on the knot or friction hitch, is converted into thermal energy. If left with no place to go it can melt your rope. In introducing Aramid fibre into the rope a higher level of heat can be tolerated without damage to either the cord or the climbing line.

FEATURES

  • Technora/polyester blend

  • High melt point

  • Double braid

SPECS

  • Diameter: 8mm / 5/16

  • Spliceable: yes

  • Average Tensile Strength 8,000 pounds

  • Weight/per 100 feet: 3.7 pounds

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง