PPE ตามกฎหมาย

[ล่าสุด 2564] อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ การปีนใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ที่สูง (เกิน 2 เมตร) ตามกฎหมายความปลอดภัย ที่นายจ้างจำเป็นต้องจัดหาให้ลูกจ้าง

  1. เข็มขัดนิรภัย

  2. หมวกนิรภัย มีหน้ากากกันฝุ่น และที่ครอบหูกันเสียง

  3. ถุงมือกันบาด

  4. เชือกนิรภัยส่วนบุคคล

  5. เชือกช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์

ตัวอย่าง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับ การปีนใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ที่สูง ที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

เข็มขัดนิรภัย Harness

นิยมใช้เป็นเข็มขัดนิรภัยครึ่งตัว มีจุดรับน้ำหนัก 3 จุด (ด้านซ้าย - ขวา - หน้า) มาตรฐาน EN 358, EN 813 คลิกดู เข็มขัดนิรภัย

หมวกนิรภัย Safety Helmet

นิยมใช้เป็นหมวกเซฟตี้ที่สามารถติดตั้งหน้ากากเปิดปิดได้ และ ติดตั้งที่ครอบหูได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ลิกดู หมวกนิรภัย

ถุงมือกันบาด ถุงมือกันโซ่เลื่อย Protection Glove

ใช้เป็นถุงมือแบบเต็มนิ้ว สามารถใช้แบบกันบาดระดับ 2 ขึ้นไป หรือถุงมือป้องกันเลื่อยโซ่ยนต์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากการถูกโซ่เลื่อยยนต์บาด มาตรฐาน EN388, EN420:2003, EN381 คลิกดู ถุงมือ

เชือกนิรภัยส่วนบุคคล (แลนยาร์ด) Lanyard

ป้องกันตกจากต้นไม้ เพิ่มความมั่นคงขณะยืนบนต้นไม้ ให้ทำงานบนต้นไม้ได้ปลอดภัย ควรมีตัวปรับระยะ ล็อคตำแหน่งให้สามารถล็อคระยะความยาวของเชือกด้วยมือข้างเดียว คลิกดู แลนยาร์ด

เชือกปีนต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์จับเชือก Tree Climbing Rope

จำเป็นต้องใช้เชือกที่รู้ค่ารับน้ำหนัก โดยมากแล้วต้องรับแรงได้ที่ 23 kN หรือ 2,300 กิโลกรัม มาตรฐาน EN1891 ส่วนอุปกรณ์จับเชือกมีเป็นแบบใช้เชือก และ อุปกรณ์สำเร็จรูป คลิกดู เชือกปีนต้นไม้