เงื่อนเชือก ปีนต้นไม้

เงื่อนเชือกมีมากมายหลายชนิด โดยมีเงื่อนเชือกพื้นฐานที่ควรรู้และฝึกให้คล่องมีดังนี้