สายพาดกิ่งปรับระยะ 2 เมตร notch Wear Safe Friction Saver

✓คุณภาพสูง  ✓ของแท้  ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย  ✓หน้าร้าน  ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

ห่วงโยงเชือกป้องกันเปลือกไม้และลดแรงเสียดทาน (Cambium saver)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง