เลื่อยพับ มีดพับ

มีดพับ และ เลื่อยพับ คุณภาพสูง ขนาดตั้งแต่พับแล้วเท่าฝ่ามือเพื่อการพกพา ไปจนถึง เลื่อยพับขนาดใหญ่ที่สามารถเลื่อยท่อนซุงได้ เลื่อยพับสำหรับการตัดกิ่งไม้ในสวน เลื่อยพับเดินป่า เลื่อยพับงานช่างไม้ เลื่อยพับตัดไม้ไผ่