ก้านจับโรปเรนซ์ Fix Tether

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

ก้านจับโรปเรนซ์ Fix Tether ใช้สำหรับประกอบโรปเรนซ์

  • Double Eye. Made in house with Neon Green 24 Strand 8mm Beeline. 11 inches long

  • Offers a small loop sewn into the tether for tending

  • The double eye works with the hitch climber style pulley

  • Features a reinforced core making it more rigid than any other tether on the market

  • Tensile Strength: 5,500 lbs. (24.4 kN). Working Load Limit 550 lbs. (2.4 kN)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง