เชือกพันโคนต้นไม้ Dead Eye 3/4“ x 12‘ Tenex

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

ROPE LOGIC'S 3/4IN TWELVE STRAND DEAD EYE SLING 12FT SAMSON TENEX

The eye sling is perhaps the most versatile tether for rigging hardware. A block, Portawrap or other device is secured within the sling’s eye, and a choking hitch such as a cow hitch or timber hitch is tied using the running end. Although one must know knots to use an eye sling, there’s no arguing its efficient simplicity.


This rope’s construction is stronger and more flexible than others because of its loosely woven, hollow construction. Since there’s no core to this rope, abrasion wear is distributed throughout the cordage where it can be more easily monitored.


19mm Samson Tenex 12-Strand Single Braid, Sling-Grade Polyester, 12', 22,000 pound tensile strength, 2,200 pound WLL, weighs 3.4 pounds


  • COLOR:Green

  • DIAMETER:20mm (3/4")

  • LENGTH:12 ft

  • MATERIAL:Polyester

  • STRAND COUNT:12 Strand

  • TENSILE STRENGTH:22,000 lbs ( 97.8 kN )

  • WLL:2200 lbs ( 9.7 kN )

  • MEETS ANSI REQUIREMENTS:Yes

  • MELTING POINT:480

  • COUNTRY OF MANUFACTURE:US

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง