เชือกปีนต้นไม้ 11 มม. Teufelberger Patron treeACCESS

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

Semi-static access rope

Certified to EN 1891 A, Patron treeACCESS is designed as an access rope and offers compelling value for money.

Specifications

  • Standard: EN 1891A

  • Core: polyamide

  • Cover: polyamide

  • Plait number: 32

  • Min. breaking strength [daN] : 3 300

  • Weight [g/m] : 75

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง