เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน

เชือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก TEUFELBERGER ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับเชือก ประเภทโลหะได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

  • ความยาว : มีสามขนาดได้แก่ 35 45 60 เมตร

  • มาตรฐาน : EN 1981 A,ANSI Z133

  • แกนเชือกทำมาจาก Polyamide

  • ปลอก Polyester

  • ความถี่ของปลอกเชือก : 24

  • Ash

  • Orange/Blue

  • Green/Blue

  • Green/Black/White

เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน
เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน
เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน
เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน
เชือกไต่ขึ้นลงต้นไม้ เย็บห่วง 11.5มม. รุ่น แทชอน

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง