เชือกแบน สลิงยกของ เย็บหัวสำเร็จรูป

✓คุณภาพสูง  ✓ของแท้  ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย  ✓หน้าร้าน  ✓คำแนะนำ

www.cutter1995.com

สลิงแบนเย็บห่วงที่ปลาย 1 ด้าน

หมายเหตุ: Tensile Strength ,ABS (Average Breaking Strength) คือ แรงดึงที่ทำให้เชือกขาด ดังนั้น ค่าการรับน้ำหนักที่เหมาะสมของเชือก (WLL) มีค่าเท่ากับ Tensile Strength หารด้วย 10 เช่น ABS=89KN จะทำให้ WLL เท่ากับ 18kN (หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัม)  

เชือกแบน สลิงยกของหนัก ขนาด 1 ตัน
เชือกแบน สลิงยกของหนัก ขนาด 1 ตัน

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง