เชือกไยยักษ์

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

เชือกไยยักษ์ สำหรับลำเลียงสิ่งของ กิ่งไม้ ลงจากที่สูง

จำหน่ายเป็นม้วน ม้วนละประมาณ 200 เมตร

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง