รอก แผ่นกระจายน้ำหนัก

รอกขนาดเล็ก

รอกเดี่ยว เปิดข้าง มาตรฐานสูง Petzl MOBILE
รอก ล็อคตำแหน่ง Petzl Micro Traxion
รอกคู่ Petzl GEMINI
รอกคู่ Petzl TWIN

รอกรับแรงดึงสูง

วงแหวน แผ่นกระจายน้ำหนัก รอกใช้กับสลิง