รอก แผ่นกระจายน้ำหนัก

รอกขนาดเล็ก

รอกเดี่ยว เปิดข้าง CT Orbita M Pulley
รอก ล็อคตำแหน่ง Petzl Micro Traxion
รอกเดี่ยว เปิดข้าง มาตรฐานสูง Petzl MOBILE
รอกเดี่ยว เปิดข้าง มาตรฐานสูง Petzl PARTNER
รอกคู่ Petzl GEMINI
รอกคู่ Petzl TWIN

รอกรับแรงดึงสูง

รอก โรยกิ่งไม้ MINI ISC
รอก รับแรงสูง ISC Flame
รอก รับแรงสูง DMM
รอก โรยกิ่งไม้ MINI ISC
รอก รับแรงสูง โรยกิ่งไม้ SMALL ISC
รอก รับแรงสูง โรยกิ่งไม้ MEDIUM ISC

วงแหวน แผ่นกระจายน้ำหนัก รอกใช้กับสลิง

วงแหวน Rigging Thimble
รอกคู่ ใช้เคลื่อนที่ผ่านเชือก-สลิง Petzl Tandem Cable
รอกคู่ ใช้เคลื่อนที่ผ่านเชือก-สลิง Petzl Tandem Double