เชือกพรูสิก เชือกคอร์ด พรูสิก


เชือกคอร์ด สำหรับทำพรูสิก เงื่อนพรูสิก เงื่อนวีที หรืองานอเนกประสงค์อื่นๆ สามารถรับแรงได้มาก มีมาตรฐาน ใบเซอร์ ขนาดตั้งแต่ 4 - 8 มิลลิเมตร