เชือกพรูสิก เชือกคอร์ด พรูสิก


เชือกคอร์ด สำหรับทำพรูสิก เงื่อนพรูสิก เงื่อนวีที หรืองานอเนกประสงค์อื่นๆ สามารถรับแรงได้มาก มีมาตรฐาน ใบเซอร์ ขนาดตั้งแต่ 4 - 10 มิลลิเมตร

โพลีเอสเตอร์ผสม 8มม.
เควฟล่า 8 มม.
โพลีเอสเตอร์ผสม 10 มม.
โพลีเอสเตอร์ผสม Eye to Eye 10 มม.
โพลีเอสเตอร์ผสม Ring Loop 10 มม.
โพลีเอสเตอร์ผสม Loop 10 มม.