สายคล้องไหล่ SECUR Shoulder Strap PETZL

✓คุณภาพสูง ✓ของแท้ ✓พร้อมส่งด่วนทั่วไทย ✓หน้าร้าน ✓คำแนะนำ

สำหรับใช้ร่วมกับฮาร์เนสรุ่น Petzl AVAO SIT, Petzl FALCON, Petzl SEQUOIA SRT


Shoulder straps for positioning the CROLL chest rope clamp

SECUR shoulder straps position the CROLL chest rope clamp and attach to AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT and SEQUOIA SRT harnesses.


Description

  • Simple construction for easy donning
  • Front and rear DoubleBack buckles for easy, quick adjustment
  • Mounts on rear ring of AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT and SEQUOIA SRT seat harnesses

Specifications

  • Weight: 135 g