อุปกรณ์เสริม ตัดแต่งกิ่งไม้ ปีนต้นไม้

เครื่องลับคมโซ่ แบตเตอรี่

เครื่องลับคมโซ่ ใช้ไฟฟ้า

นอตสำหรับซิลกี้ฮายาเตะ

นอตสำหรับซิลกี้ซูแบท

กระเป๋าใส่เลื่อยยนต์